preskoči na sadržaj

Medicinska škola Šibenik

Login
e-Dnevnik

Facebook
 
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 2. 1. 2018.

Ukupno: 27362
Ovaj mjesec: 1096
Ovaj tjedan: 536
Danas: 47
Poveznice


 

 

vijesti
Maturalni ples
SNEŽANA ŽAJA / datum: 20. 1. 2019. 13:05

 

Još jedna generacija naših maturanata održala je svoj maturalni ples u hotelu Olympia u Vodicama.

 

Kako su zasjali na plesu pogledajte na poveznicama:

https://www.sibenik.in/sibenik/pogledajte-kako-je-bilo-na-maturalnom-plesu-sibenske-medicinske-skole/102290.html

http://sibenskiportal.rtl.hr/2019/01/20/fotogalerija-maturalni-ples-medicinske-skole/


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA ZASWNIVANJE RADNOG ODNOSA
Martina Mikulandra / datum: 17. 1. 2019. 10:47

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA 29

ŠIBENIK

KLASA: 112-01/19-02/1

URBROJ: 2182/1-12/2-8-19-1

U Šibeniku,  14. siječnja 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Medicinska škola iz Šibenika, Ante Šupuka 29,  zastupana po ravnateljici Aleksandri Acalin, dipl. inž., raspisuje:


NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 

za radno mjesto

 1. Nastavnika  Matematike na određeno nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno do 31.8.2019.
 2. Nastavnika Higijene i tehnologije namirnica na određeno nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno do 31.8.2019.
 3. Nastavnika  skupine strukovnih predmeta u području zdravstva na određeno nepuno radno vrijeme od 36 sati tjedno do 31.8.2019.

PREDMET

sati

 

MIKROBIOLOGIJA

11

sati tjedno

PARAZITOLOGIJA

6

sati tjedno

EPIDEMIOLOGIJA

8

sati tjedno

DEZINFEKCIJA, DEZINSKECIJA, DERATIZACIJA

11

sati tjedno

Ukupno:

36

sati tjedno

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18), Zakonu o strukovnom obrazovanju ( NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. (N.N. 1/96; 80/99). 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronski zapis o radnopravnom statusu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidtata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o pedagoškim kompetencijama (ako posjeduju)

Isprave se prilažlu u neovjerenom presliku.

U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije, kandidat koji je  izabran u postupku  dostavit  će originalnu ili ovjerenu dokumentaciju  prije  zaključivanja ugovora.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih zakonskih propisa dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojim dokazuju prednost (original ili ovjerena preslika). 


Kandidat koji  pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, te dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

 Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na  Zavodu za zapošljavanje  na adresu škole: Medicinska škola,  22000 Šibenik,  Ante Šupuka 29, s naznakom „Za natječaj“.
 Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole, a  sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).
 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.god., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.
 

Ravnateljica:

Aleksansandra Acalin, dipl. inž.  


[OPŠIRNIJE]O našem kumčetu
ANDRIJA KONCANI / datum: 14. 1. 2019. 16:06

U prosincu smo dobili vijesti o našem kumčetu Margret.

Više na poveznici.


[OPŠIRNIJE]Božićna priredba u Cvjetnom domu
MARIJA BRIŠKI / datum: 18. 12. 2018. 21:06

"Drage naše umirovljenice i umirovljenici, poštovani korisnici i zaposlenici Cvjetnog doma želim Vas pozdraviti u ime 5. A razreda Medicinske škola, Šibenik. Danas, kao i po starom dobrom običaju, održat ćemo malu priredbu kojom Vas želimo razveseliti povodom ovih blagdana. Za ljubitelje slatkoga pripremili smo kolače, a i mali repertoar božićnih pjesama. Neka priredba počne! Uživajte!" Pozdravni govor učenice Kartarine Gojanović bio je uvod u nezaboravno veselu i razigranu priredbu kojom su naše medicinske sestre/tehničari pete godine izmamili osmijeh na lice i po koju suzu radosnicu. Nakon priredbe učenici su korisnicima podijelili kolače, čestitke ručno rađene, pravi mali unikati i mirisne sapuniće od prirodnih sastojaka naranče, lavande i kamilice koje su izradili naši farmaceutski tehničari/tehničarke.


[OPŠIRNIJE]Međunarodni Mjesec borbe protiv ovisnosti
Martina Mikulandra / datum: 5. 12. 2018. 12:56

Međunarodni Mjesec borbe protiv ovisnosti svake se godine u svijetu pa tako  i u Hrvatskoj obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca. Cilj obilježavanja je upozoriti cjelokupnu javnost na problem ovisnosti te potaknuti sve subjekte u društvu na aktivnu  borbu protiv ovisnosti i zlouporabe droga u cilju poduzimanja zajedničkih akcija za uspješno suprotstavljanje ovom ozbiljnom problemu današnjice. Tijekom čitave školske godine provodi se Školski preventivni program kroz razne aktivnosti. Međutim  u  Mjesecu borbe protiv ovisnosti preventivne aktivnosti  usmjerene na ovisnost intenziviraju se . Tako su i  učenici  1.b razreda naše škole  sudjelovali su na radionici  „ Imam svoje JA“ u organizaciji CISOKA-a Šibenik. Kroz radionicu imali su mogućnost vidjeti kako razne ovisnosti utječu na nas te kako moramo naučiti samostalno donositi svoje odluke i razvijati svoje JA .


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA POLAZNIKA/CU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Martina Mikulandra / datum: 4. 12. 2018. 13:07

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12., 120/12. i  16/2017.)  i odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)

 

Medicinska škola iz Šibenika

objavljuje
NATJEČAJ
za polaznika/cu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 • Nastavnik geografije (zemljopisa) – jedan izvršitelj, puno radno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci

 

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. , 07/17. i 68/18), odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN. 1/96; 80/99).  ) te odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja (NN  57/12., 120/12. i  16/2017.)
Uz  prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • domovnicu,
 • elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
 • uvjerenje HZZ da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za prijavu: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  na adresu

Medicinska škola, Šibenik, Ante Šupuka 29, naznakom „Za natječaj – stručno osposobljavanje“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Po završetku postupka prijema polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa kandidati će o rezultatima prijema biti obaviješteni u zakonskom roku.
Za izabrane polaznike Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje  se obrazovala.

 

Ravnateljica:

Aleksandra Acalin, dipl. inž.

 

 


[OPŠIRNIJE]Učenici Medicinske škole poklonima obradovali djecu s Odjela pedijatrije
Martina Mikulandra / datum: 4. 12. 2018. 11:35

Učenici Medicinske škole Šibenik posjetili su djecu na Odjelu pedijatrije šibenske Opće bolnice i iznenadili ih igračkama i slatkišima.

Akciju prikupljanja igračaka i slatkiša organizirala je škola, a u nju su se uključili svi djelatnici škole i učenici. Desetak njih u konačnici je, u pratnji psihologinje Željke Turčinov i profesorice hrvatskog jezika Lucije Cvitan, poklone odnijelo djeci.


[OPŠIRNIJE]Imamo prvakinje županije u odbojci
SNEŽANA ŽAJA / datum: 29. 11. 2018. 16:00

Dva dana natjecanja u odbojci donijela su nam prvakinje županije.............a to su...............NAŠE CURE!

U dramatičnoj završnici, u finalu, pobijedile su ekipu Gimnazije Antuna Vrančića rezultatom 2:0 u setovima i time se plasirale na državno natjecanje u Poreču!

Čestitamo curama i njihovoj prof. Aniti Donđivić.

 

Želimo im visok plasman na državnom natjecanju!

Vidi foto galeriju!

http://ss-medicinska-si.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=153&limit=&curr_page=1


[OPŠIRNIJE]Stručni izlet u Zagreb
IVANA JURKOVIĆ / datum: 27. 11. 2018. 11:54

Učenici 4 razreda farmaceutskih tehničara 24.11.2018. sa svojim nasatavnicama Jurković i Krnić sudjelovali su na manifestaciji Dani otvorenih vrata na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Također su prisustvovali brojnim radionicama, a ujedno i posjetili Smotru sveučilišta u studentskom centru u Zagrebu.

wink pogledajte fotogaleriju

 


[OPŠIRNIJE]Međunarodni dan djeteta
SNEŽANA ŽAJA / datum: 20. 11. 2018. 14:08
Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. studenog, jer je na taj datum  potpisana Konvencija o pravima djeteta, među kojima su i pravo na mišljenje i izražavanje, sudjelovanje u donošenju odluka koje se tiču djece te pravo na zaštitu od nasilja i zlostavljanja.
20. studenog 1989., postignut je globalni dogovor da djeci treba osigurati sve što im je potrebno za rast i razvoj i da je to odgovornost odraslih – roditelja, skrbnika, medija, donositelja odluka, stručnjaka i vlada. Taj dogovor utjelovljen je u tekstu UNICEF-ove Konvencije o pravima djeteta, najšire prihvaćenog međunarodnog sporazuma na svijetu, pa se baš na taj dan obilježava kao Međunarodni dan djeteta.
Dječja prava temelje se na potrebama svakog djeteta da preživi, odraste, ispuni svoje potencijale i sudjeluje u životu svoje zajednice. Ona se odnose na svako dijete, bez iznimke. Osnovna dječja prava su: pravo na preživljavanje, na zdravstvenu skrb, pravo na podršku za djecu s teškoćama u razvoju, na podršku za djecu u siromaštvu, pravo na obiteljsku skrb, na mišljenje i izražavanje, sudjelovanje u donošenju odluka koje se tiču djece te pravo na zaštitu od nasilja i zlostavljanja

[OPŠIRNIJE]"I u mom gradu Vukovar svijetli"
SNEŽANA ŽAJA / datum: 16. 11. 2018. 21:02

U spomen na stradanje Vukovara i njegovih stanovnika u obrambenom Domovinskom ratu Hrvatski sabor je 1999. proglasio 18. studenoga Danom sjećanja na žrtve Vukivara 1991.

 

Večeras su učenici i nastavnici naše škole upalili lampione u znak sjećanja na žrtve Vukovara 1991. pod motom "I u mom gradu Vukovar svijetli".


[OPŠIRNIJE]"Dijabetes se tiče svake obitelji"
SNEŽANA ŽAJA / datum: 14. 11. 2018. 20:58

Svjetski dan šećerne bolesti ove godine provodi se pod nazivom Obitelj i dijabetes, a moto kampanje je  „Dijabetes se tiče svake obitelji“ (Diabetes concernes every family).

Velika akcija mjerenja vrijednosti šećera u krvi i arterijskog krvnog tlaka održana je danas na 7 lokacija u našoj županiji: Rogoznica, Dalmare centar, Vodice, Skradin, Drniš, Knin, Tisno.

U akciji su sudjelovali: Zavod za javno zdravstvo, Dom Zdravlja (patronažna služba), Društvo dijabetičara Šibenik, Gradska društva Crvenog križa i naša škola.

Na akciju se odazvalo 500 naših sugrađana.

Pogledaj foto galeriju!

http://ss-medicinska-si.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=151

 


[OPŠIRNIJE]Sastanak Međužupanijskog aktiva nastavnika zdravstvene njege
SNEŽANA ŽAJA / datum: 27. 10. 2018. 18:59

 

Naša Škola bila je domaćin Međužupanijskog aktiva nastavnika zdravstvene njege. Bili smo domaćini kolegicama iz Dubrovnika, Splita i Zadra. Nakon radnog dijela, naše goste proveli smo kalama našeg grada  do tvrđave sv. Mihovila i katedrale sv Jakova.


[OPŠIRNIJE]Razmjena učenika na projektima E-medica
SNEŽANA ŽAJA / datum: 14. 10. 2018. 16:17

Prva razmjena učenika na projektima "Indeks tjelesne mase kod srednjoškolki 2" i "Život na hemodijalizi", održana je u Zadru od 11.-13.10. 2018. Osim naše škole sudjelovale su škole iz Sremske Mitrovice, Kikinde, Dalja i Pomorska škola Zadar kao domaćin.

 

Zahvaljujemo učenicima, nastavnicima i ravnatelju Pomorske škole Zadar na izuzetnom gostoprimstvu.

 


[OPŠIRNIJE]Svjetski dan srca
SNEŽANA ŽAJA / datum: 28. 9. 2018. 14:50

 

Svjetski dan srca u Šibeniku:

"Ma to mi je nevista jutros digla tlak, inače je normalan!"

 

Svake godine 17,5 milijuna ljudi prerano umire od srčanožilnih bolesti koje su danas vodeći uzrok smrti u svijetu, a predviđa se da će do 2030. godine navedeni broj porasti na 23 milijuna. Svjetski dan srca obilježava se 29. rujna, a tim povodom, učenici naše Škole u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, danas su na pijaci sugrađanima mjerile krvni tlak i šećer u krvi.

Pogledaj link!

https://www.sibenik.in/sibenik/svjetski-dan-srca-u-sibeniku-ma-to-mi-je-nevista-jutros-diga-tlak-inace-je-normalan/97780.html


[OPŠIRNIJE]Sudjelovanje naše škole na Kongresu
SNEŽANA ŽAJA / datum: 27. 9. 2018. 14:45

Medicinske sestre i tehničari u Solarisu razmjenjuju iskustva o neurološkim bolestima od kojih boluje više od 100 milijuna ljudi

Deveti međunarodni kongres Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju svečano je otvoren danas u Solarisu, a preko 100 sestara do 29. rujna razmijenit će iskustva na temu 'Neurologija i javno zdravstvo'. Učenici 5.A razreda, medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege sa svojom nastavnicom Silvijom Petković bili su nazočni predavanjima, a na svečanom otvaranju skup su pozdravile ravnateljica Aleksandra Acalin i nastavnica Snježana Žaja u ime učenika i djelatnika naše škole.

Pogledaj link!

https://www.sibenik.in/sibenik/medicinske-sestre-i-tehnicari-u-solarisu-razmjenjuju-iskustva-o-neuroloskim-bolestima-od-kojih-boluje-vise-od-100-milijuna-ljudi/97728.html


[OPŠIRNIJE]E-medica 2018./2019. - Prva razmjena
SNEŽANA ŽAJA / datum: 22. 9. 2018. 22:49

Prva razmjena učenika i nastavnika za smotru "E-medica 2019.", na projekta Sindrom izgaranja na poslu, održana je od 19. - 22. 9. 2018. u Beogradu. Sudionici razmjene bili su Zubotehnička škola Beograda, Farmaceutsko.- fizioterapeutska škola Beograd, Medicinska škola "Ante Kuzmanića" iz Zadra te Medicinska škola iz Šibenika.

 

Rad na projetu ide dalje.....uz svu komunikacijsku tehnologiju...pozvali smo kolege iz Beograda da nam uzvrate posjetu!

 


[OPŠIRNIJE]Medicinari već krenuli s akcijama
SNEŽANA ŽAJA / datum: 11. 9. 2018. 18:10

Školska godina je tek počela a mi smo već u akciji!

U suradnji s tvrtkom Wellion i Dijabetičkim društvom iz Šibenika, učenici 5. razreda danas su na Poljani svojim sugrađanima mjerili GUK i arterijski krvni tlak, u vremenu od 9:00 -18:00 sati.

Odazvao se veliki broj sugrađana (150), a novootkrivenih dijabetičara je 5.

 

Novost u našoj akciji je što smo je provodili u posebno opremljenom vozilu tvrtke Wellion koji putuje Europom. Mi  smo imali privilegiju da u klimatiziranom vozilu uz sav potreban materijal sudjelujemo u akciji.


[OPŠIRNIJE]SVJETSKI DAN FIZIKALNE TERAPIJE
LIDIJA MAČUKAT / datum: 7. 9. 2018. 15:30

Povodom Svjetskog dana fizikalne terapije, koji se obilježava 8. rujna,  učenici trećeg razreda (fizioterapeutski tehničar),već tradicionalno, proveli su jutro s korisnicima Doma za stare i nemoćne osobe "Cvjetni dom" gdje su u suradnji s timom fizioterapeuta Doma proveli  terapijske vježbe i medicinsku masažu na korisnicima.


[OPŠIRNIJE]MEĐUNARODNI DAN OBITELJI U CVJETNOM DOMU
MARIJA BRIŠKI / datum: 16. 5. 2018. 13:16

Povodom Međunarodnog dana obitelji učenici 5. A razreda Medicinske sestre opće njege-medicinski tehničari opće njege su korisnicima Cvjetnog doma izveli predstavu Čakulone koju je napisala umirovljena profesorica hrvatskog jezika i bivša korisnica doma Snježana Belak.  Učenici su tijekom cijele školske godine odrađivali svoje vježbe iz Zdravstvene njege starijih osoba u domu.Družili se s korisnicima doma kao da su dio njihovih obitelji i zato su odlučili obilježiti taj važan dan i razveseliti ih prigodnom predstavom. Zaslužili su veliki pljesak jer su odlično izvršili zadatak i postigli cilj: nasmijana i vesela lica korisnika Cvjetnog doma. 


[OPŠIRNIJE]POSJET UČENIKA 1.C, 2.A i 3.B RAZREDA MUZEJU GRADA ŠIBENIKA
Martina Mikulandra / datum: 3. 5. 2018. 14:59

Učenici 1.c, 2.a i 3.b razreda u pratnji nastavnica Jolande Krnić Zmijanović, Deane Karađole Radovčić i Olgice Kuvač  posjetili su Muzej grada Šibenika te su slušali predavanje gospodina Josipa Ćuzele, dugogodišnjeg šibenskog konzervatora, o tvrđavi sv. Nikole. Bilo je riječi o upisu tvrđave na UNESCO-vu listu te o njenoj daljnjoj obnovi i korištenju, a predavanje je organiziralo Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac. Učenici su u sklopu terenske nastave obišli i krstionicu katedrale sv. Jakova te su u bogatoj povijesnoj jezgri ponovili i povezali znanja iz nekoliko predmeta.

 


[OPŠIRNIJE]Preventivne mjere za smanjenje rizika od legionarske bolesti u hotelu, kampu ili marini
Martina Mikulandra / datum: 23. 4. 2018. 11:16

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obratilo se Ministarstvu zdravstva s molbom  da se informiraju učenici i učenice o mjerama za smanjenje rizika od pojave Legionelle (legionarske bolesti),  obzirom da dolaskom lijepih dana sve više djece i mladih boravi na svježem zraku i da dolazi vrijeme organiziranih izleta .

Relevantne informacije o mjerama za smanjenje rizika od pojave Legionelle (legionarske bolesti) možete pronaći na poveznici: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/preventivne-mjere-za-smanjenje-rizika-od-legionarske-bolesti-u-hotelukampumarini/ ili se možete obratiti Službi za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo u Vašoj županiji i/ili Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.


[OPŠIRNIJE]11. MEĐUNARODNI KONGRES HDMSARIST-a , SOLARIS, ŠIBENIK
MARIJA BRIŠKI / datum: 20. 4. 2018. 14:12

Na poziv predsjednika društva Adriana Friganovića jedna grupa učenika 3. A razreda u sklopu vježbi iz zdravstvene njege - opće sudjelovala je s svojojm nastavnicom Silvijom Petković na otvorenju 11. međunarodnog kongresa HDMSARIST (Hrvastko udruženje medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije) u hotelu Solaris, Šibenik. Nakon svečanog otvorenja premijerno su pogledali film  "Postani medicinska sestra - medicinski tehničar". Odslušali su vrlo zanimljiva i edukativna predavanja pozvanih predavača. Posebno Julie Benbenishty, Hadassah Medical Center Jerusalme (Israel) s temom Worldwide Icu end of Life Care.  Irena Kovačević  s Zdravstvenog Veleučilišta, Zagreb imala je vrlo neobičnu i korisnu temu s ciljem spoznaje o potrebi i dobrobiti dodira u JIL.u. Dr. sc. Sonja Kalauz je kao i obično u svom stilu navela sve prisutne na razmišljanje o etici, kvaliteti života, smrti.


[OPŠIRNIJE]SRETAN USKRS!
Martina Mikulandra / datum: 27. 3. 2018. 13:12

[OPŠIRNIJE]PREVOĐENJE LATINSKIH NATPISA U GRADU ŠIBENIKU
Martina Mikulandra / datum: 26. 3. 2018. 13:13

Danas su učenici 2.B. razreda u pratnji profesorice Deane Karađole Radovčić prevodili latinske natpise grada Šibenika te se samim tim upoznali s dijelom povijesti koje skrivaju naše ulice.

 


[OPŠIRNIJE]Prvakinje županije u rukometu
SNEŽANA ŽAJA / datum: 14. 3. 2018. 16:19

 

Danas su naše cure postale prvakinje županije u rukometu.

Želimo im uspijeh u daljnjem natjecanju, 12.travnja 2018. na poluzavršnici, u Zadru!


[OPŠIRNIJE]Obavijest iz ŠUM-a
IVANA JURKOVIĆ / datum: 14. 3. 2018. 11:11

Proučite i prijavite se!

http://www.sibenskaudrugamladih.hr/


[OPŠIRNIJE]Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske -„ Intervju s roditeljima-odgovori koje je dobro znati“.
Martina Mikulandra / datum: 8. 3. 2018. 19:36

Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske  dostavio je brošuru za roditelje „Intervju s roditeljima-odgovori koje je dobro znati“.

Ovo je  hvale vrijedna  inicijativa  Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske posebice zbog rastuće dostupnosti proizvoda koji sadrže nove psihoaktivne tvari te visokih rizika koji se povezuju s njihovom konzumacijom, te svrha predmetne brošure je informirati roditelje kako bi našli osnovne informacije o tome što su nove psihoaktivne tvari (nove droge), u kakvim se oblicima pojavljuju, gdje se mogu nabaviti, koji su učinci i štetne zdravstvene posljedice konzumacije novih droga te kako prepoznati trovanje istim.

 


[OPŠIRNIJE]Izvještaj o kumčetu
ANDRIJA KONCANI / datum: 2. 3. 2018. 14:26

Stigao je izvjestaj o našoj Margret...


[OPŠIRNIJE]Pravila pisanja na web stranici
IVANA JURKOVIĆ / datum: 28. 2. 2018. 14:58

Pravila za pisanje vijesti, ubacivanja nastavnih materijala,te kreiranje fotogalerije  na našoj web stranici pročitajte klikom na opširnije!


[OPŠIRNIJE]Sutra 27.2.2018. neće biti nastave :)
Aleksandra Acalin / datum: 26. 2. 2018. 18:14

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i snijega koji još od jutros pada na velikom području Šibensko-kninske županije, te velikog broja učenika putnika koji zbog neočišćenih lokalnih prometnica nisu u mogućnosti doći do škole, Šibensko-kninska županija u dogovoru s ravnateljima osnovnih i srednjih škola, donijela je odluku da sutra neće biti nastave u svim srednjim školama na području Grada Šibenika.


[OPŠIRNIJE]Dani "E-medica 2018."
SNEŽANA ŽAJA / datum: 15. 2. 2018. 11:57

Još jedna "E-medica" je iza nas, jedanaesta po redu. Tim naše škole predstavio se s 9 projekata: 4-nositelji projekta i 5-partneri na projektima.

Osim projekata, sudjelovali smo i na sportskim aktivnostima, a Smotru smo završili  igrokazom "Vremena, ljudi, običaji" i na najbolji način predstavili naš grad i školu pred oko 290 sudionika iz zemlje i inozemstva.

Klik na opširnije!

 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA
Martina Mikulandra / datum: 22. 1. 2018. 19:40

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013; 152/14; 7/17)  Medicinska škola objavljuje

NATJEČAJ  za popunu radnog mjesta


[OPŠIRNIJE]Maturalni ples 2017./2018.
SNEŽANA ŽAJA / datum: 20. 1. 2018. 15:16

U hotelu "Olympia", 19.siječnja 2018., održan je maturalni ples maturanata smjera: medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, farmaceutski/a tehničar/ka te fizioterapeutski/a tehničar/ka.

Uz bogat zabavni sadržaj, s nagradama i lutrijom, za dobru zabavu do ranih jutarnjih sati bio je zaslužan  i band "Show legende"

Zahvaljujemo se svim sponzorima koji su nam pomogli u organizaciji maturalnog plesa!!

Klikni na opširnije!

 

 


[OPŠIRNIJE]Farmaceuti (3b) u kinu
IVANA JURKOVIĆ / datum: 21. 12. 2017. 15:39

 Ako možete birati da budete u pravu ili da budete ljubazni, izaberite ljubaznost!”

U sklopu građanskog odgoja, a s temom "Tolerancija" učenici 3b su posjetili Cinestar Šibenik te odgledali film Čudo. Glavni junak ove dirljive priče je August Pullman, desetogodišnji dječak koji je rođen s nasljednom genskom deformacijom lica. Prvih deset godina svoga života Auggie je školovan  kod kuće, ne zbog svog izgleda nego zbog silnih operacija koje je imao na svom licu- čak njih 27. Sada, kada je spreman krenuti u peti razred Auggie jedino što želi je ići u školu kao i svaki drugi školarac, imati puno prijatelja i družiti se s njima poslije škole.

Učenici 3b preporučuju i drugima da pogledaju ovaj divan film, jer kao što kaže Auggie: „Svatko na svijetu trebao bi dobiti ovacije barem jednom u životu, jer svi zajedno pobjeđujemo svijet“  heart


[OPŠIRNIJE]BOŽIĆ U CVJETNOM DOMU
MARIJA BRIŠKI / datum: 18. 12. 2017. 19:49

U povodu Božića  učenici 5. A razreda medicinskih sestara/tehničara naše škole tradicionalno su pripremili druženje sa korisnicima Cvjetnog doma. Posebnost  pjesmi svojim sjajnim glasom pridonijela je Nera iz 2. A razreda uz pratnju na gitari našeg  Vice iz 2. B razreda. Veselo raspoloženje nastavljeno uz raznovrsne i ukusne kolače koje su pripremili naši marljivi učenici, te  ručno izrađene unikatne čestitke za nadolazeće blagdane.  Blagdanskom druženju  pridružili su se i farmaceutski tehničari darivajući korisnike doma ručno izrađenim prigodnim poklonima.

Pogledajte fotogaleriju


[OPŠIRNIJE]Razmjena učenika za Dane "E - medice 2018."
SNEŽANA ŽAJA / datum: 13. 12. 2017. 18:54

Danas je naša Škola bila domaćin kolegama iz medicinske škole Dubrovnik i medicinske škole "Ante Kuzmanića" iz Zadra.Povod posjete je zajednički rad na projektima "Antropološka medicina " i "Placebo ste VI?" koji će biti predstavljeni na Danima "E-medice 2018." u Tuheljskim toplicama.

Nakon radnog sastanka, učenici i mentori posjetili su tvrđavu svetog Mihovila , obišli uži centar grada te posjetili našu Adventuru.

http://www.sibenik.in/sibenik/spojili-ugodno-s-korisnim-mladi-medicinari-iz-dubrovnika-i-zadra-posjetili-kolege-u-sibeniku/85423.html

Kako nam je bilo pogledajte u fotoalbumu!


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ ODNOSNO AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI
Martina Mikulandra / datum: 30. 11. 2017. 19:00

Fond za stipendiranje hrvatskih  branitelja iz domovinskog rata i  djece hrvatskih branitelja iz  domovinskog rata raspisao je natječaj za dodjelu stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2017./ 2018. godini.

 https://branitelji.gov.hr/vijesti/natjecaj-za-dodjelu-stipendija/1884


[OPŠIRNIJE]OBILJEŽAVANJE DANA SJEĆANJA NA ŽRTVE VUKOVARA
Martina Mikulandra SNEŽANA ŽAJA / datum: 17. 11. 2017. 19:11

Učenici i profesori naše Škole, povodom dana sjećanja na žrtve Vukovara, danas su se okupili u holu škole da bi odali počast svim poginulim civilima i braniteljima obrane Vukovara, gradu simbolu hrvatske slobode i neovisnosti.

Nakon uvodnog govora i kratkog filma o opsadi Vukovara, učenici i profesori su ispred škole zapalili svijeće u spomen na žrtve Vukovara.

 

Neka im je svima vječna slava i Hvala!


[OPŠIRNIJE]Akcija povodom Dana dijabetičara 14.11.2017.
SNEŽANA ŽAJA / datum: 16. 11. 2017. 12:39

Povodom Dana dijabetičara, 14.11.2017. održana je akcija mjerenja šećera u krvi, arterijskog krvnog tlaka, opsega struka i izračunavanje IBM-a kod žitelja naše županije. Cilj akcije  bio je razvijanje svijesti o zdravom načinu života, mijenjanje loših navika koje mogu dovesti do bolesti (ne samo dijabetesa) te otkrivanje mogućih novooboljelih.

Akcija je održana na 6 lokacija (Primošten, Vodice, Drniš, Knin i Šibenik - kazalište i Dalmare centar), a sudjelovali su: Društvo dijabetičara iz Šibenika, Gradska društva Crvenog križa, Zavod za javno zdravstvo i Medicinska škola.

Akcijom je obuhvaćeno 304 ispitanika, a rezultate možete pogledati u prilogu.

                           Hvala svima koji su sudjelovali u Akciji.

Pogledaj Fotogaleriju

 

 


[OPŠIRNIJE]POSJET UČENIKA 4.C RAZREDA MEDICINSKE ŠKOLE ZANIMLJIVOJ RADIONICI U SKLOPU IZLOŽBE 'KAKO ŽIVI NAROD- IZVJEŠTAJ O PASIVNOSTI' - MUZEJ GRADA ŠIBENIKA
Martina Mikulandra / datum: 7. 11. 2017. 10:30

              Učenici 4.c razreda u pratnji nastavnice Jolande Krnić Zmijanović sudjelovali su u radionici u Muzeju grada Šibenika 30. listopada. Edukativno-dokumentarni projekt Kako živi narod-izvještaj o pasivnosti autorice Kristine Leko i suradnika inovativni je projekt u kojem učenici nakon razgledavanja izložbe i video intervjua sudjeluju u raspravi o aktualnim društveno-ekonomskim pitanjima i vrijednostima demokratskog društva. Učenici su se aktivno uključili u raspravu o načinima na koje svatko od nas može unijeti promjene u svoju socijalnu okolinu, kako izaći iz kruga pasivnosti te je li iseljavanje rješenje.


[OPŠIRNIJE]DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
Martina Mikulandra / datum: 3. 11. 2017. 19:09

Svake godine u mjesecu listopadu obilježavaju se Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Navedena manifestacija i ove godine obilježena je u Medicinskoj školi.

 


[OPŠIRNIJE]Popis tema za izradu završnog rada u školskoj godini 2017. /2018.-smjer farmaceutski tehničar/ka , fizioterapeutski tehničar/ka
Martina Mikulandra / datum: 26. 10. 2017. 12:54

[OPŠIRNIJE]Popis tema za Završni rad- smjer medicinska sestra/tehničar opće njege
SNEŽANA ŽAJA / datum: 25. 10. 2017. 09:27

U OPŠIRNIJE pogledaj predložene teme za Zvaršni rad. Rok za prijavu teme mentoru je do 31.listopada 2017.


[OPŠIRNIJE]Farmaceuti (3b) na stručnom izletu u Splitu
IVANA JURKOVIĆ / datum: 24. 10. 2017. 08:38

     Farmaceuti (3b) su sa svojim nastavnicama Jurković I. i Polić M. 23.10. posjetili Botanički vrt osnovne škole Ostrog u Kaštel Lukšiću, Galenski laboratorij i Analitički laboratorij ljekarni Splitsko dalmatiske županije. Na taj način su se upoznali te stekli dodatna znanja iz stručnih predmeta. Nakon stručnih posjeta prošetali su rivom te uživali u Splitu.smiley 


[OPŠIRNIJE]SUDJELOVANJE NA MEĐUŽUPANIJSKOM STRUČNOM VIJEĆU U DUBROVNIKU
MARIJA BRIŠKI / datum: 22. 10. 2017. 20:44

 21. listopada u Dubrovniku održan je Međužupanijski stručni skup aktiva medicinskih sestara nastavnika zdravstvene njege na kojem su iz naše škole sudjelovali:  Marina Palinić, Silvija Petković, Ante Papak i Marija Briški. Medicinska škola u Dubrovniku je uz organizirana vrlo korisna stručna predavanja i radionice iskazala se i kao izuzetno gostoljubiv domaćin.


[OPŠIRNIJE]Učenici i profesori Medicinske škole vratili su se iz trodnevnog posjeta Sremskoj Mitrovici
SNEŽANA ŽAJA / datum: 22. 10. 2017. 17:33
Učenici i profesori Medicinske škole bili su u Sremskoj Mitrovici od 19.-21.10. 2017.gdje su radili na zajedničkom projektu "Prva pomoć-prava pomoć" s još 5. škola (Srednja škola Pakrac, Pomorska škola Zadar , Medicinska škola Beograd i Srednja stručna škola „Miloš Crnjanski“ Kikinda, Medicinska škola „Draginja Nikšić“ iz Sremske Mitrovice) u okviru Međunarodnog projekta "Dani e-medice". Tijekom boravka prezentirali su našu Županiju i Školu, te obišli znamenitosti srijemskog kraja i sudjelovali u pokaznoj vježbi spašavanja ljudskih života kod masovnih katastrofa i prometnih nesreća.Upriličen je i posjet Gradskoj Skupštini gdje nas je pozdravio njen predsjednik gosp.Tomislav Janković.
Zahvaljujemo se  medicinskoj školi "Draginja Nikšić"iz Sremske Mitrovice  na izuzetnom prijemu i srdačnom domaćinstvu.

Pročitaj u OPŠIRNIJE!


[OPŠIRNIJE]DAN STARIJIH OSOBA U CVJETNOM DOMU
MARIJA BRIŠKI / datum: 6. 10. 2017. 12:07

Starenje je proces, a uz to biti zdrav i usvojiti zdrave navike posebno prehrambene prilagođene starijoj dobi bila je tema predavanja dr. Vatavuk ispred Zavoda za javno zdravstvo u suradnji s našom Medicinskom školom povodom Međunarodnog Dana starijih osoba. Učenici petih razreda Medicinska sestra opće njege-medicinski tehničar opće njege su kontrolom krvnog tlaka i razinom šećera u krvi korisnicima Cvjetnog Doma i ostalim sugrađanima koji su se pridružili akciji dali doprinos zdravo načinu života i potrebi redovite kontrole. Naši učenici su usprkos velikom interesu i dugačkom redu svakom korisniku uputili savjet i po koju utješnu "čakulu".


[OPŠIRNIJE]PRAVILNIK O OBRAZOVANJU ODRASLIH
Martina Mikulandra / datum: 5. 10. 2017. 19:30

[OPŠIRNIJE]Obilježen Međunarodni dan starijih osoba
LIDIJA MAČUKAT / datum: 2. 10. 2017. 19:08
 
 
Povodom Međunarodnog dana starijih osoba učenici Medicinske škole  (smjer fizioterapeutski tehničar, 4. C)  korisnicima doma pružali su usluge masiranja, te sudjelovali zajedno sa stručnim osobljem Cvjetnog doma u edukativnim aktivnostima.
 
Slike potražite u fotogaleriji 

[OPŠIRNIJE]Svjetski dan srca
SNEŽANA ŽAJA / datum: 28. 9. 2017. 16:47

Svjetski dan srca u Šibensko-kninskoj županiji obilježen je u četvrtak, 28.rujna 2017. godine u trajanju 10-11,30 sati ispred poslovnih prostora Jadranske banke d.d. Proveli smo  javnozdravstvenu edukativnu akciju mjerenja krvnog tlaka, glukoze u krvi kao i informiranja javnosti o važnosti brige za zdravlje srca.

Klikni na opširnije!


[OPŠIRNIJE]Farmaceuti (3b) u šetnji gradom
IVANA JURKOVIĆ / datum: 28. 9. 2017. 12:29

Dan grada Šibenika, 3b s nastavnicom I.Jurković odlučio je obilježiti šetnjom po gradu. Obišli smo nekoliko znamenitih lokacija služeći se mapom stare jezgre. Nakon obilaska posjetili smo štand na kojem su kolege iz škole mjerili tlak i šećer....klikni na opširnije...


[OPŠIRNIJE]Novosti o kumčetu!!!
ANDRIJA KONCANI / datum: 25. 9. 2017. 08:35

Dobili smo izvješće o našem kumčetu!


[OPŠIRNIJE]HIPOKRAT
Martina Mikulandra / datum: 8. 11. 2016. 10:47

[OPŠIRNIJE]Počele provjere i usmena ispitivanja
IVANA JURKOVIĆ / datum: 25. 10. 2013. 12:00

Dolaskom  listopada kreću pisane provjere i usmena ispitivanja. Radi lakše organizacije učenja pročitajte 7 zlatnih pravila za učenjeyes

klikni na opširnije!


[OPŠIRNIJE]Ove savjete moraju pročitati svi tinejdžeri!
IVANA JURKOVIĆ / datum: 16. 7. 2013. 12:14

Pola stoljeća nakon objavljenog pisma suca Gilliama u Pierce County Tribuneu, urednik tih novina objavio je pismo na internetskom izdanju, piše Trending Now. Pročitavši ga, ravnatelj jedne škole na Novom Zelandu, objavio ga je u školskim novinama. Mudre riječi dospjele i na jednu kanadsku radijsku postaju koja je pismo nedavno objavila i na svojoj Facebook stranici s naslovom: 'Svaki bi tinejdžer ovo trebao imati uokvireno na zidu svoje sobe'.

Prema broju shareova, može se zaključiti da dobar savjet nikada ne izlazi iz mode, a on glasi:


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju