preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Poveznice


 

 

vijesti

Zapisnik sa 40 sjednice Školskog odbora Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 29. 3. 2017. 09:35

POZIV NA 40 SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA Vijest ima dokument u privitku

KLASA: 003-06/17-01/8

URBROJ:2182/1-12/2-8-17-1

Šibenik,   7. ožujka 2017.   

 

PREDMET: Poziv

Pozivate se dana  14. ožujka 2017.  god. (UTORAK)   u  13.15. sati  u Medicinsku  školu, Ante Šupuka bb, na  četrdesetu  (40) sjednicu   Školskog odbora Medicinske  škole.

DNEVNI RED:

Imenovanje člana Povjerenstva za kvalitetu – samovrednovanje
Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Razno

 

  Predsjednica Školskog odbora:                              

                                                                        Snežana Žaja, bacc.med.tech.

Dostaviti:

 

Anita Donđivić, prof.  
Snežana Žaja, bacc. med. techn.
Gorana Radić Jelovčić, prof.
Nelka Tomić, dr. med.
Anka Aleksić Shihabi, dr. med.
Dragan Mrković, dipl. inž.
Stella Rak, dr. med.
Oglasna ploča Škole

Prilozi:

Zapisnik sa 39. sjednice Š.O.
 Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Izmjene i dopune Statuta - prijedlog

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 9. 3. 2017. 17:37

POZIV NA 39 SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 26. 1. 2017. 16:06

PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT GOO Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: BISERKA ŠKUGOR  datum: 14. 12. 2016. 18:32

PLAN NABAVE 2017. Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/2008; 86/2009: 92/2010; 105/2010:90/2011, 16/2012; 86/2012; 94/2013; 152/2014) i članka 62. Statuta, na prijedlog ravnateljice Aleksandre Acalin,  dipl. inž.  dana 28. listopada 2016. godine Školski odbor Medicinske škole iz Šibenika

 

D O N I O

je  Plan nabave za 2017. godinu. 

Predsjednca Školskog odbora:

                                                                                              Snežana  Žaja, bacc.med.techn.

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 17. 11. 2016. 14:22

OBAVIJEST ZA SJEDNICU NASTAVNIČKOG VIJEĆA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: BISERKA ŠKUGOR  datum: 26. 10. 2016. 09:14

POZIV NA 30. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 28. 6. 2016. 12:49

RASPORED OBRANE ZAVRŠNOG RADA Vijest ima dokument u privitku

RASPORED OBRANE ZAVRŠNOG RADA IZ ZDRAVSTVENE NJEGE ZA  MEDICINSKE SESTRE - MEDICNSKE TEHNIČARE OPĆE NJEGE

Razred: 5. A i 5. D

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA BRIŠKI  datum: 22. 6. 2016. 20:44

POZIV NA 27 SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 21. 4. 2016. 18:14

POZIV AGENCIJAMA NA PREDSTAVLJANJE PONUDE BROJ: 01-20152016

MEDICINSKA  ŠKOLA, ŠIBENIK

   

KLASA: 130-04/16-01/01

URBROJ:2182/1-12/2-8-16

Šibenik,   12.  siječnja 2016.  

         Kraljica mira, Zagreb
         F-tours, Split
         Eridan, Kaštel Stari 

 

POZIV AGENCIJAMA ZA PREDSTAVLJANJE PONUDE BROJ:  01-20152016

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će predstavljanje ponuda održati u Medicinskoj školi, Ante Šupuka bb, 22000 Šibenik dana   15. siječnja 2016. godine   u  18.30.  sati. 

U slučaju Vašeg izostanka vašu ponudu će predstaviti voditelj/ica ekskurzije.

Trajanje prezentacije ponude do 10 minuta.

 

Ravnateljica:

Ankica  Lambaša – Spahija, dipl.inž.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 12. 1. 2016. 17:57

IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA AGENCIJA ZA PROVEDBU MATURALNE EKSKURZIJE

Na temelju članka 15 st.4. i st. 5.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  11. siječnja 2016. godine na svom sastanku  tajnim glasovanjem  po pozivu 01-20152016 izabralo je  3 najpovoljnije ponude agencija:

F-Tours putovanja – Split.
Kraljica mira – Zagreb
Eridan – Kaštel Stari

Predstavljanje ponude roditeljima održat će se u petak 15. siječnja 2016. god. u 18.30 sati u Medicinskoj školi, Šibenik, gdje će tajnim glasovanjem prisutnih roditelja biti izabrana agencija za provedbu maturalne ekskurzije.

Predsjednica povjerenstva:

Aleksandra Acalin

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 12. 1. 2016. 17:49

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Vijest ima dokument u privitku

 

Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
( školske ekskurzije) broj 01-20152016

Povjerenstvo trećeg razreda ( 3 C i 3B) i četvrtog (4 A i 4D ) razreda za školsku godinu 2015./16. Dana  15 . prosinca  2015. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu ( školska ekskurzija).

Ponude se prikupljaju  u u vremenu :

Od 0 17.12.2015  do  30.12.2015.

Otvaranje ponuda je u Školi, kabinet ravnateljice   11.siječnja 2016. Godine u 13:15sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv-školska ekskurzija -ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA BB

22000 ŠIBENIK

Rezultati odabira ponuda objavljuje se na internetskim stranicama Škole

                                                                                                                                                                                                      Predsjednik Povjerenstva

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 16. 12. 2015. 18:19

ŠKOLSKI KURIKULUM 2015./2016. ŠKOLSKA GODINA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 2. 12. 2015. 14:28

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelanosti u Medicinskoj školi Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 1. 12. 2015. 19:27

KUĆNI RED Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 1. 12. 2015. 19:26

Traži se dvorana za maturalni ples i bend! Vijest ima dokument u privitku

Odbor za organizaciju maturalnog plesa Medicinske škole Šibenik, je na sastanku održanom 16.rujna 2015.g. odlučilo da će se maturalni ples održati u siječnju 2016 godine. Tim se povodom traži:

1) Dvorana za maturalni ples (s oko 220 mjesta),

2) Glazbena grupa koja će svirati tu večer.

Mole se svi zainteresirani da se jave u Medicinsku školu.

Odbor za organizaciju maturalnog plesa Medicinske škole

  :: opširnije :: 


objavio: ANDRIJA KONCANI  datum: 14. 10. 2015. 11:51

GODIŠNJI PLAN I PROGRAMA RADA ŠKOLE ZA 2015./2016. ŠKOLSKU GODINU Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 5. 10. 2015. 17:09

POZIV NA 22. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 21. 9. 2015. 17:16

Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. - Idemo u srednju! Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 9. 6. 2015. 12:43

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA Vijest ima dokument u privitku

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013; 152/14)  Medicinska škola objavljuje natječaj za popunu radnog mjesta.

Natječaj pogledajte u opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 27. 4. 2015. 11:16

PROVEDBA JAVNOG POZIVA

Na temelju članka 15 st.5. i st. 7.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  9. ožujka 2015. godine na svom sastanku  tajnim glasovanjem  po pozivu 02-20142015  izabralo je ponudu agencije  F-Tours putovanja – Split.

Predsjednica povjerenstva:

Aleksandra Acalin

Ravnateljica:

Ankica Lambaša Spahija, dipl.ing.

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 9. 3. 2015. 17:57

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Vijest ima dokument u privitku

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  (školske ekskurzije)

 

Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
( školske ekskurzije) broj 02-20142015

Povjerenstvo drugih razreda ( 2.A, 2.B. i 2.C ) za školsku godinu 2014./15. dana  23. veljače 2015. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu ( školska ekskurzija).

Ponude se prikupljaju  u u vremenu :

Od  24.02. 2015.  do  04.03.2015.

Otvaranje ponuda je u Školi, kabinet ravnateljice   09. 03. 2015.  u  16.00.  sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom ,  Javni poziv-školska ekskurzija -ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA BB

22000 ŠIBENIK

Rezultati odabira ponuda objavljuje se na internetskim stranicama Škole

                                                                                                                                                                                                       Predsjednik Povjerenstva

                                                                                 Aleksandra Acalin, dipl.ing. 

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 23. 2. 2015. 18:04

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 9. 2. 2015. 17:57

ŠKOLSKI KURIKULUM ZA 2014./2015. ŠK.GOD. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 21. 10. 2014. 15:31

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ŠKOLE ZA 2014./2015. ŠK.GOD. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 21. 10. 2014. 15:26

Poziv na sjednicu Školskog odbora Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 21. 10. 2013. 17:51

VREMENIK PISANIH PROVJERA ZA 1. POLUGODIŠTE 2013./2014. ŠK.GOD. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 24. 9. 2013. 15:58

ŠKOLSKI KURIKULUM 2012./2013. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 28. 6. 2013. 12:25

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 27. 2. 2013. 18:28

VREMENIK PISANIH PROVJERA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: BISERKA ŠKUGOR  datum: 2. 11. 2012. 09:26

OBAVIJEST O POČETKU NOVE ŠKOLSKE GODINE Vijest ima dokument u privitku

U ponedjeljak 03. rujna 2012. godine s početkom u 8.00 sati održat će se dva sata razrednika i upisi učenika u novu školsku godinu:

Na upise je potrebno donijeti:

- svjedodžbu prethodnog razreda

- potvrdu o obavljenoj strukovnoj praksi

- dnevnik prakse

- kopiju uplatnice u iznosu od 200,00 kn

  :: opširnije :: 


objavio: BISERKA ŠKUGOR  datum: 30. 8. 2012. 10:43

Završni rad

Dragi maturanti, bliži se kraj;)

Uhvatite se završnih radova i dovedite ih do savršenstva;))

Pratite rokove!

 

  :: opširnije :: 


objavio: IVANA JURKOVIĆ  datum: 22. 4. 2012. 11:52

KATALOG INFORMACIJA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 16. 2. 2012. 18:31

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 16. 2. 2012. 18:29

Stručni izlet farmaceuta

Stručni izlet 4 b farmaceutskih tehničara u Splityes

  :: opširnije :: 


objavio: IVANA JURKOVIĆ  datum: 25. 1. 2012. 18:52

Dan "Mimoza"

Maturanti naše škole na javnoj tribini u povodu Dana "Mimoza"

  :: opširnije :: 


objavio: SNEŽANA ŽAJA  datum: 24. 1. 2012. 14:46

Akcija naših maturanata

Danas je u našoj školi provedena druga akcija naših maturanata za prikupljanje dobrovoljnih priloga  u korist organizacije maturalmog plesa.

  :: opširnije :: 


objavio: SNEŽANA ŽAJA  datum: 24. 1. 2012. 14:25

Posjet udruzi Kamenčići

Udruga

Posjet Udruzi "Kamečići"

  :: opširnije :: 


objavio: SNEŽANA ŽAJA  datum: 20. 1. 2012. 09:56

Sveti Nikola- vijest s malim zakašnjenjem

Izrada i prodaja ukrasnih šiba za Sv. Nikolu!!!yes

  :: opširnije :: 


objavio: IVANA JURKOVIĆ  datum: 13. 1. 2012. 13:25

Božić u našoj školi

Božić u našoj školismiley

  :: opširnije :: 


objavio: IVANA JURKOVIĆ  datum: 13. 1. 2012. 13:18

Stručni izlet u RIJEKU

Stručni izlet u Jadran Galenski laboratorij u sklopu vježbi iz predmeta "Industrijska proizvodnja lijekova"

 

  :: opširnije :: 


objavio: IVANA JURKOVIĆ  datum: 13. 1. 2012. 13:08

DAN BORBE PROTIV AIDS-A

U četvrtak 1.12. 2011. u prostorijama Crvenog Križa učenici naše škole su prisustvovali predavanju o AIDS-u. Predavanje održala dr. Ljubica Kronja iz Zavoda za javno zdravstvo. Predavanje je odražno povodom obilježavanja Dana borbe protiv AIDS-a.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA BRIŠKI  datum: 14. 12. 2011. 12:29

Pomocija naših nastavnika

25.11.2011.

Promocija naših nastavnika u zvanja mentor / savjetnik

  :: opširnije :: 


objavio: ANKICA LAMBAŠA SPAHIJA  datum: 12. 12. 2011. 17:21

ŠKOLSKI KURIKULUM ŠK. GOD. 2011./2012. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Mikulandra  datum: 15. 9. 2011. 18:08

Obavijest o upisima u prve razrede u 2011./2012. škol. god.

U škol. 2011. / 2012. godini upisujemo :

1. medicinske sestre - tehničare opće zdravstvene njege                    28 učenika

2. farmaceutske tehničare                                                                28 učenika

3. sanitarne tehničare                                                                       28 učenika

  :: opširnije :: 


objavio: BISERKA ŠKUGOR  datum: 6. 5. 2011. 12:50

Raspored pisanih provjera znanja Vijest ima dokument u privitku

Raspored je u prilogu.

  :: opširnije :: 


objavio: Aleksandra Acalin  datum: 1. 3. 2011. 15:38

Bjelolasica 2011.

Na 4. smotri medicinskih škola, E- medica Bjelolasica 2010., naša škola prijavila je projekt "Piercing i tetovaža", kao nositelj projekta, a kao škola - suradnik projekt "Kvalitetna škola " ( nositelj projekta škola Dubrovnik ). Molimo sve zainteresirane učenike i nastavnike da nam se jave, bilo da bi radili na projektu ili predložili novi!enlightened

  :: opširnije :: 


objavio: SNEŽANA ŽAJA  datum: 24. 11. 2010. 22:47
» Arhiva naših vijesti    
 


UPISI 2016/2017


e-Dnevnik


TražilicaOglasna ploča

VAŽNI DOKUMENTI

Facebook
 
 

Anketa
Koliko dnevno vremena utrošiš na učenje?


Šibenik

Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 7. 2014.

Ukupno: 1997244
Ovaj mjesec: 1403
Ovaj tjedan: 503
Danas: 54
preskoči na navigaciju